Gudstjänster: Söndagar 11:00 jämn vecka. Vi har gudstjänster i Baptistkyrkan varannan söndag – Ej 1 November

Kvinnoföreningen: Varannan tisdag 18:00 udda veckor

Öppen Kyrka: Baptistkyrkan står fortsatt öppen alla onsdagar klockan 13:00 – 15:00 och är då tillgänglig för egen stillhet och bön.

Herrträffen: Varannan torsdag 10:00 udda veckor

Bibelsamtal och bön: Kommer inte att starta än. Återkommer med startdatum längre fram.