Nu på det tredje året är det bara något enstaka procent kvar av arbetet med byte av skadat trä, målning och några takreparationer.

Sista delen av ställningen rivs snart!
Sista delen av ställningen nedskruvad, nu är det bara några procent kvar av målningen