Installationsgudstjänst i Åmåls Baptistkyrka

Äntligen, ca ett och ett halvt år försenat, kunde installationsgudstjänsten hållas söndagen den 24/10,  då  baptistförsamlingens nya pastor Ulrika Danielsson installerades. Coronapandemin med dess restriktioner hade gjort det omöjligt att tidigare samlas till större högtider, varför installationen fått dröja. Dock har Ulrika tjänstgjort som församlingens pastor sedan mars 2019.

Högtiden inleddes med att en stor grupp av församlingens sångare sjöng några sånger samt att församlingens ordförande hälsade den fullsatta kyrkan välkommen och då speciellt pastor Hans Dahlgren från Borås, som representerade Equmeniakyrkan Väst.

Själva installationen av Ulrika förrättades av Hans Dahlgren med bistånd av församlingens ordförande samt några av dess medlemmar. Efter predikan av Ulrika Danielsson samt avslutande sånger vidtog en gemytlig samling i serveringsalen där församlingens medlemmar äntligen fick hälsa Ulrika välkommen som församlingens installerade pastor. Hdt