Tisd 17 Kvinnoföreningen – samling 16.40 vid kyrkan för utflykt

Onsd 19 Sångövning

Torsd 10 Herrträffen – samling 9.30 utanför kyrkan för samåkning

Söndag 11 Gudstjänst. Ulrika Danielsson m.fl. medverkar. Kyrkfika. Fösamlingsmöte.

Välkommen!