Denna vecka:

Tisd 18 Kvinnoföreningen

Tisd 18 Kungsbergskyrkans församlingsmöte i cafévåningen

Onsd 16 Lära-svenska-café

Onsd 19 Sångövning

Torsd 10 Herrträffen

Sönd 11 Gudstjänst. Monika Furukärn m.fl. medverkar. Kyrkfika Välkommen!