Blog Image

Nytt, Åmåls Baptistkyrka

Lite om vad som händer i vår kyrka och bland våra vänner.

Vision07

Nytt Posted on 2007-01-27 22:32

Åter har ungdomarna i Baptist-, Pingst- och Missionskyrkan anordnat en ungdomskonferens under namnet ”Vision07” och samlingarna har ägt rum i Kungsbergskyrkan. Gatupastor Marcus Olsson från Göteborg, ungdomspastor Marcus Ringbäck från Örebro och ungdomarnas lovsångteam från Åmål har hållit möten och bibelstudier vid sex olika tillfällen under fredag till söndag, 26-28 januari.

På fredagskvällen hölls en konsert med det kristna punkbandet Wonderland. Ny generation, en organisation som stöder kristna skolgrupper i Sverige, har funnits på plats med försäljning av T-skirt, bibeldelar mm. Under dagarna har det funnits tillfälle för aktiviteter, samvaro och fika i Kungsbergskyrkans cafévåning. Konferensen har samlat omkring hundratalet besökare från olika delar av landet.

På söndagens middagssamling fick besökarna tillsammans med Marcus Olsson både lyssna, fundera och agera. Åhörarna ställdes iför frågor som: Var ligger tyngdpunken i det kristna vardagslivet? Hur ser vi på oss själva i ljuset från vår Herres kallelse? Tillhör jag en viss grupp av kristna. Hur ser jag på andra? Hur kan vi lära oss av våra olikheter så vi tillsammans blir den trygga plattforn som den sökande människan vågar komma till?Årsmöte

Nytt Posted on 2007-01-22 20:37

Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 21 januari hölls sedvanligt årsmöte i Åmåls Baptistförsamling. Årsmötet hade samlat ett stort antal av församlingens medlemmar och inleddes med en betraktelse av församlingens pastor Hans Dahlgren över temat ”Församlingen som familj”.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter och stor offervilja bland församlingens medlemmar.

Kassören för församlingens amorteringskassa kunde meddela att ombyggnaden av kyrkan som genomfördes 1991, nu var helt betald. Under perioden 1997 till dags dato hade återstående drygt 1 miljon kronor amorteras genom insamlade medel.

Kassören för amorteringskassan avtackades med blommor för ett gott arbete som kassör. Även församlingens pastor och dess ordförande fick blommor som tack för nedlagt arbete under det gångna verksamhetsåret.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse enligt valberedningens förslag valdes för kommande verksamhetsår 2007.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.Julfest

Nytt Posted on 2006-12-13 17:50

Julfest i Åmåls Baptistkyrka.

Blog Image

Söndagen den 10/12 var det julfest i Åmåls Baptistkyrka. Inför en fullsatt kyrka framförde barngrupperna julens olika budskap i form av en ”julkalender”. Varje dag från 1 till 24 innehöll allt från julstök, luciaspel till Jesusbarnets födelse. Detta tillsammans med väl inövade sånger som ackompanjerades av piano och gitarrspel.

Julfesten avslutades med kaffe och hembakat bröd samt Tomten som delade ut frukt och

godis till barnen.

HdtJul

Nytt Posted on 2006-12-03 16:19

Blog Image

Arbetet med att dela ut matpaket till barn i Kinshasa, barn som förlorat eller saknar en eller båda föräldrarna, fortsätter. Det är de fattiga och barnen som har drabbats värst av inbördeskrig och brist på demokrati och stabilitet

Matpaketen delas i det här projektet ut till barn som saknar båda, eller i de flesta fall någon av föräldrarna. De bor med sin mamma, eller i en fosterfamilj. Dessa familjer är fattiga och har svårt att försörja sig. Ambitionen är att de en gång i månaden ska få ett paket med basvaror som majsmjöl, socker, och någon proteinrik konserv. Detta matpaket hjälper barnen och deras fosterfamiljer att få en något bättre näringssituation.

Under 2005 delades dessa paket ut vid fem tillfällen till i genomsnitt 1295 barn. Under 2006 räknar vi med att matpaket kommer att ha delats ut vid åtta tillfällen. Paketen delas ut på tio olika ställen i Kinshasa.

Projektansvarig är mama Mfiri José, som arbetar på departementet för kvinnor och familjer på Kristi Kyrka i Kongos kontor i Kinshasa. Andra som är engagerade är en lokal köpman och kvinnor från kvinnoföreningarna i vår systerkyrka CEBU. Vid utdelningen hyr de en lastbil och en lasthjälp. De flesta barnen är med i församlingarnas söndagsskolearbete, även om det inte är något krav för att få matpaket.

Förutom de pengar som samlas in via Svenska Baptistsamfundet ger Radiohjälpen ett betydande tillskott.Next »