Blog Image

Nytt, Åmåls Baptistkyrka

Lite om vad som händer i vår kyrka och bland våra vänner.

Vi tycker det är roligt om du som besökare vill gå in under kommentarer och skriva någon rad!

Koden du behöver för att sända finns med "handskrivna" tecken till höger om rutan

Vi hade besök av Läkarmissionen den 23 april som sjöng och informerade om sitt viktiga arbete

Nytt Posted on 2022-04-17 15:36Bibelstudier 5 av 5

Nytt Posted on 2022-04-15 17:55

Bibelstudium, Romarbrevet 4:e. Nedan finns nu alla fem

Bibelstudium 3

Bibelstudium 2

Bibelstudium 1

BIBELSTUDIE Rom 1:1-7 – YouTubeFredskonsert för Ukraina

Nytt Posted on 2022-04-11 08:07

Konsert i Baptistkyrkan arrangerad av Ann-Kristin Frisk samlade långt över hundratalet personer och insamlade 6709 kronor som oavkortat går till en katastroffond för Ukrainas flyktingarInstallationsgudstjänst i Åmåls Baptistkyrka

Nytt Posted on 2021-10-25 18:17

Installationsgudstjänst i Åmåls Baptistkyrka

Äntligen, ca ett och ett halvt år försenat, kunde installationsgudstjänsten hållas söndagen den 24/10,  då  baptistförsamlingens nya pastor Ulrika Danielsson installerades. Coronapandemin med dess restriktioner hade gjort det omöjligt att tidigare samlas till större högtider, varför installationen fått dröja. Dock har Ulrika tjänstgjort som församlingens pastor sedan mars 2019.

Högtiden inleddes med att en stor grupp av församlingens sångare sjöng några sånger samt att församlingens ordförande hälsade den fullsatta kyrkan välkommen och då speciellt pastor Hans Dahlgren från Borås, som representerade Equmeniakyrkan Väst.

Själva installationen av Ulrika förrättades av Hans Dahlgren med bistånd av församlingens ordförande samt några av dess medlemmar. Efter predikan av Ulrika Danielsson samt avslutande sånger vidtog en gemytlig samling i serveringsalen där församlingens medlemmar äntligen fick hälsa Ulrika välkommen som församlingens installerade pastor. Hdt

                                                                                                                                                                                              Next »